V letošním roce se budou zasílat abstrakta výhradně využitím níže uvedeného formuláře. Vyplňujte buď přímo ve formuláři nebo použijte Schránku Windows (Ctrl+C/Ctrl+V). Do pole text abstraktu vložte pouze samotný text abstraktu v maximální délce 2.200 znaků, delší příspěvky nebude možné odeslat. Lze využívat plnou sadu znaků a symbolů. Dále zvolte preferovanou formu prezentace (přednáška/poster). Organizátoři se pokusí Vaše přání splnit, je však možné, že z organizačních důvodů bude forma změněna (nedodstatek přednášejících, nedostatek posterových panelů apod.) a autor včas informován.

Sponzoři:

Copyright 2018, Jakub Otáhal

Design and coding by Responsee Team